top

Velkommen til Donekrogen

Donekrogen er opført i 1969 som et behandlingshjem med egen skole,
beliggende i naturskønne omgivelser i Jægerspris.

Vi giver børn og unge muligheder
for optimal personlig udvikling

Behandlingshjemmet Donekrogen, som ligger naturskønt i udkanten af Jægerspris, modtager børn og unge i alderen fem til 18 år, som under deres opvækst har udviklet massive vanskeligheder i kontakten med andre mennesker. Deres adfærd kan være præget af mistillid, angst, usikkerhed og lavt selvværd. 

Om Donekrogen

Behandlingshjemmet Donekrogen arbejder med at give børn og unge særligt tilpassede muligheder for at udvikle sig.

Tilbudstyper

Skole, døgn/dagbehandling, akutpladser, midlertidigt botilbud, udslusning/efterværn, skræddersyet projekt.

Udvikling og behandling

På Donekrogen defineres behandling som en formuleret, målrettet og planlagt indsats, der bliver aftalt og iværksat i forhold.

Fakta

Behandlingshjemmet Donekrogen i dag og i går... Læs lidt om Donekrogens historik, fysiske rammer, samarbejdspartnere.

Skole og uddannelse

Donekrogens Interne skole har august 2018 indledt et samarbejde med UNICEF Danmark for at blive certificeret som Rettighedsskole.


Donekrogens skole tilbyder specialundervisning til børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i stand til at følge undervisningen i folkeskolen. Eleverne er ofte præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. 

 Elevgruppen består primært af børn og unge, som bor på Donekrogen, men rummer også en gruppe børn og unge, der er tilknyttet skolen i et dagbehandlingstilbud.

Nyt fra Donekrogen

Cirka 3 gange om året udkommer 'Nyt fra Donekrogen'...
I 'Nyt fra Donekrogen' fortælles om store og små begivenheder på Donekrogen....

At være barn og ung på Donekrogen

På Donekrogen vil vi samarbejde med dig. Med udgangspunkt i, hvad du kan og vil, vil du blive inddraget.


Donekrogen har egen skole og du vil blive tilknyttet den klasse, som passer til din alder og dit faglige niveau. 

 På Donekrogens døgnafdelinger har alle sit eget værelse og der er en fast dagsrytme med spisetider, skoletider og sengetider. 

På Donekrogen sætter vi fællesskab og samvær højt, så vi spiser måltiderne sammen og vi er sammen om mange spil, lege, aktiviteter osv. - både indendørs og udendørs. 

Vi forventer en rar omgangstone og at vi tager hensyn til hinanden. Mobning, vold og trusler om vold er ikke tilladt. Alkohol og rusmidler er ej heller tilladt. 

 Du har mulighed for at få indflydelse på din hverdag, - både på husmøder, skolens elevråd eller Donekrogens børneråd.

At være forældre på Donekrogen

På Donekrogen betragtes samarbejdet med forældre og det familiære netværk, som afgørende nødvendigt for barnets trivsel og udvikling.


Således har Donekrogen fokus på at medinddrage forældre i beslutninger om barnets behandling. 

 Meningen med samarbejdet er, at barnet og familien kan finde nye måder at kommunikere på, at udtrykke sig på, at løse konflikter på, at reflektere på m.m., således at familiens samvær kan udvikles positivt .

Facebook

Følg os også på Facebook, hvor vi viser billeder og videoer samt deler ud af vores erfaringer.

Videokanal

Se video fra Donekrogen samt fra vores rejser og udflugter i Danmark og udlandet.

Kontakt os

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk, når du vil i kontakt med os.

Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup