top

Om Donekrogen

Behandlingshjemmet Donekrogen arbejder med at give børn og unge
særligt tilpassede muligheder for at udvikle sig.

Formuleret, målrettet og planlagt indsats

Behandlingshjemmet Donekrogen, som ligger naturskønt i udkanten af Jægerspris, modtager børn og unge i alderen fem til 18 år, som under deres opvækst har udviklet massive vanskeligheder i kontakten med andre mennesker. Deres adfærd kan være præget af mistillid, angst, usikkerhed og lavt selvværd.


Målgruppen er samtidig karakteriseret ved f.eks. at være omsorgssvigtet i de allertidligste år, have haft traumatiserende opvækstvilkår, indlæringsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelser eller tilstande inden for autismespektret. 

På Donekrogen defineres behandling som en formuleret, målrettet og planlagt indsats, der bliver aftalt og iværksat i forhold til et barn eller en ung. 

Behandlingens formål er at barnet udvikler en øget indsigt i egne problemstillinger og reaktionsmønstre. Således skabes der grobund for at barnet kan indgå i gensidige og forpligtende relationer, og behandlingsarbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det enkelte barn gives varierede og særligt tilpassede muligheder for at udvikle sig.

Om Donekrogen

Behandlingshjemmet Donekrogen arbejder med at give børn og unge særligt tilpassede muligheder for at udvikle sig.


Tilbudstyper

Skole, døgn/dagbehandling, akutpladser, midlertidigt botilbud, udslusning/efterværn, skræddersyet projekt.

Udvikling og behandling

På Donekrogen defineres behandling som en formuleret, målrettet og planlagt indsats, der bliver aftalt og iværksat i forhold.

Fakta og organisation

Behandlingshjemmet Donekrogen i dag og i går... Læs lidt om Donekrogens historik, fysiske rammer, samarbejdspartnere.

Skole og uddannelse

Vi har et samarbejde med UNICEF Danmark for at blive certificeret som Rettighedsskole.

Fortællinger

Stort og småt om... arbejdsdage, donationer og gaver samt seneste nyt fra Donekrogen.

Kontakt os

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk, når du vil i kontakt med os.

Se kort præsentationsfilmDet er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup