top

Tilbudstyper

Skole, døgn/dagbehandling, akutpladser, midlertidigt botilbud, udslusning/efterværn, skræddersyet projekt.

Egen intern skole

Behandlingshjemmet Donekrogen har sin egen interne skole. Undervisningen foregår efter folkeskolelovens gældende regler. Eleverne er opdelt i små klasser og specialundervisningen er tilpasset den enkeltes alder og faglige niveau. Folkeskoleloven § 20, stk. 5


Akutpladser

Donekrogen kan modtage et barn eller en ung i løbet af få timer eller kort tid.

Donekrogen kan modtage et barn eller en ung i løbet af få timer eller kort tid.

Ved akutanbringelse på Donekrogen tilstræbes det hurtigst muligt, at der skabes ro og overblik over barnets eller den unges aktuelle situation, at der etableres kontakt til familie og samarbejdspartnere og at der skabes afklaring af den fremtidige indsats.

Ved korterevarende akutanbringelser kan det aftales, at der udarbejdes en udtalelse på baggrund af de pædagogiske observationer under opholdet.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7.

Døgnbehandling

Fokus på det enkelte barn / den enkelte unge...

På døgnafdelingerne tilbydes et behandlingsmiljø, hvor der er fokus på det enkelte barn/den unge, og der bliver tilrettelagt en individuel behandlingsplan, som tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og udviklingsbehov.

Levemiljøet er omsorgsfuldt og baseret på en tryg struktur, hvor kontakt og relationsdannelse ligeledes er bærende elementer.

Aktiviteter og oplevelser er en væsentlig del af dagligdagen og inddragelse af barnet, den unge samt forældre prioriteres højt.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7.


Dagbehandling

Specialundervisning tilbydes i Donekrogens interne skole.

Specialundervisning tilbydes i Donekrogens interne skole. Undervisningen foregår i små klasser og efter folkeskolelovens gældende regler. Dagbehandlingen omfatter ligeledes samtaler, rådgivning og møder samt en mulighed for et særlig tilrettelagt miljø før og efter skoletid. 

 Undervisningen foregår mellem 8.30 – 15.15 fredage dog tidligere. Skoleåret er 200 dage og følger Frederikssund Kommunes ferieplan. Donekrogen har et særligt samarbejde med Frederikssund Kommune, ligesom skolen er koblet til det kommunale sundhedssystem. 

 Tilbuddet omfatter ligeledes: forældresamtaler, rådgivning, opfølgningsmøder med samarbejdspartnere vedr. udviklings-muligheder og mål samt skriftlige udviklingsplaner 2 x årligt. 

 Det er endvidere muligt at tilrettelægge et særligt individuelt miljø for barnet/den unge før og efter skoletid og i skolefri perioder – på hverdage. Dette arrangeres i et samarbejde med sagsbehandler, forældre m.fl. 

Folkeskolesloven § 20, stk. 2 og Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1.


Skræddersyet projekt

Tilpasning til den enkeltes udviklingsbehov...

Behandlingshjemmet Donekrogen kan tilbyde at løse særlige opgaver, som er tilpasset den enkeltes udviklingsbehov med særlig vægt på kontakt, observation og evt. psykologisk og/eller psykiatrisk udredning.

Omfang, graden af intensitet, formål etc. tilrettelægges og aftales i samarbejde med sagsbehandler o.a.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7


Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup