top

Fakta

Behandlingshjemmet Donekrogen i dag og i går...

Historik

Bygget og åbnet som behandlingshjem i året 1969...


Donekrogen blev opført i 1969 i Slotshegnet, som er en del af Nordskoven i Jægerspris. Nordskoven ejes af Kong Frederik den VIIs Stiftelse, som blandt andet stillede byggegrunden til rådighed til opførelsen af Donekrogen.

I anledning af Kong Frederiks VIIs Stiftelses 100 års jubilæum i 1974 skrev  daværende forstander Ole Holmberg om Donekrogens start og de første år. Læs artiklen

I 1999 skrev forstander Ove Horsted Larsen i anledning af Stiftelsens 125 års jubilæum også om Donekrogen.  Læs artiklen

Fysiske rammer

Donekrogen er beliggende særdeles naturskønt i udkanten af skoven og samtidig tæt på fjorde, slot, strand og by.
Fra Donekrogen er der ca. 1 km til busser i flere retninger og ca. 8 km til S-toget i Frederikssund.


På Donekrogens grund er der god plads og der findes tre boldbaner, gynger og andet legeudstyr, sheltere, bålpladser, bane til 4-hjuls crossere, trampoliner, parcourbane osv.

Donekrogen består af i alt otte selvstændige bygninger. De fire døgnafdelinger hedder Spiren, Hjortehuset, Skoven og Ungehuset, hvor der tilsammen bor 33 børn og unge. Alle har eget værelse og der er køkken, spisestue, opholdsstue, badeværelser, hobbyrum m.m. i hvert hus.

Donekrogen har egen skole og denne består af to bygninger, hvor lokaler til dagbehandling også rummes.  Herudover findes musiklokale.

Administrationsbygningen huser forstander, sekretær, socialrådgiver, pedel med flere samt konferencerum, mødelokaler, samtalerum m.m.

Herudover findes Donekrogens store køkken, værksteder, minibiograf, rum til bordtennis m.m. og diverse depoter med aktivitetsudstyr.

Endelig har Donekrogen, som noget helt særligt, sit eget familiehus.


Medarbejderstab

Donekrogens medarbejderstab består af pædagoger, lærere, husassistenter, socialrådgiver, psykolog, pedel, økonoma, sekretær, afdelingsledere, viceforstander, forstander.

Medarbejderstaben er på mellem 50-55.  Dertil kommer en række løst tilknyttede medarbejdere (vikarer, studerende m.fl.).

Samarbejdspartnere

Donekrogen samarbejder med Jægerspris Lægecenter, Frederikssund kommunes sundhedsordning, herunder sundhedspleje og skoletandlæge samt speciallæger i forhold til medicin-ordinationer, medicinopfølgninger o.a.  Ligeledes samarbejdes med lokale idræts- og fritidsforeninger, klubber etc.


Ejerforhold og driftsforhold

Donekrogen er en selvejende institution med en bestyrelse, som har den overordnede ledelse.

Carl-Jørgen Bindslev er bestyrelsesformand for Donekrogen. Herudover består bestyrelsen af næstformand Nils Sættem, bestyrelsesmedlem Kim Rockhill, medarbejderrepræsentant Morten Kondrup Kongsbak

Donekrogens forstander Kristian Skow Hopp har ansvaret for den behandlingsmæssige ledelse, den daglige ledelse og drift af institutionen. kontoret@donekrogen.dk

Donekrogen har en administrationsaftale med Livsværk.

Donekrogen har etableret en samarbejdsaftale med PPR i Frederikssund Kommune, hvad angår psykologiske test, PPV, rådgivning etc. PPR-Frederikssund

Miljø

På Donekrogen indgår miljøarbejde som en naturlig del af hverdagen. Vi er bevidste om miljøet og den påvirkning, vi har på det.


Vi tænker kontinuerligt på energioptimering, hvad angår el, vand og varme, for en minimal miljøbelastning, men også af hensyn til vores driftsomkostninger.

Alt lys er LED, alle vandhaner er vandsparehaner - de fleste med sensor. Vores strøm får vi fra havvindmøller (se dokument nedenfor), og vi er i gang med at installere varmepumper - til erstatning for olien.

Vi følger vores el-, vand- og varmeforbrug nøje, og alle medarbejdere modtager forbrugsoversigt hver måned.

Vi har etableret en ’affaldsgård’, hvor alt er samlet på ét sted, således at sorteringsarbejdet lettes. Vi sender mest muligt til genanvendelse.

Donekrogen er miljøcertificeret ISO 14001:2004.


Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup