top

Børn og unge

At være barn og ung på Donekrogen

Formuleret, målrettet og planlagt indsats

Behandlingshjemmet Donekrogen, som ligger naturskønt i udkanten af Jægerspris, modtager børn og unge i alderen fem til 18 år, som under deres opvækst har udviklet massive vanskeligheder i kontakten med andre mennesker. Deres adfærd kan være præget af mistillid, angst, usikkerhed og lavt selvværd.


Som barn/ung på Donekrogen har du mulighed for

  • At få hjælp til at få det bedre og udvikle dig positivt
  • At få undervisning samt deltage i sport, aktiviteter og udflugter
  • At tilegne dig nye færdigheder og mere viden
  • At deltage i fælles socialt samvær med andre børn og unge
  • At få opfyldt mange individuelle behov og ønsker

Donekrogen har egen skole og du vil blive tilknyttet den klasse, som passer til din alder og dit faglige niveau.

På Donekrogens døgnafdelinger har alle sit eget værelse og der er en fast dagsrytme med spisetider, skoletider og sengetider.

På Donekrogen sætter vi fællesskab og samvær højt, så vi spiser måltiderne sammen og vi er sammen om mange spil, lege, aktiviteter osv. - både indendørs og udendørs.

Vi forventer en rar omgangstone og at vi tager hensyn til hinanden.

Mobning, vold og trusler om vold er ikke tilladt. Alkohol og rusmidler er ej heller tilladt.

Du har mulighed for at få indflydelse på din hverdag, - både på husmøder, skolens elevråd eller Donekrogens børneråd.

På Donekrogen vil vi samarbejde med dig. Med udgangspunkt i, hvad du kan og vil, vil du blive inddraget. Når du bor på Donekrogen, kommer du til at møde og kende mange medarbejdere, men du vil få særlig meget med to medarbejdere at gøre. Dem kalder vi primærpædagoger.

Vi samarbejder også med dine forældre/familie og sagsbehandleren fra din kommune.

Der findes også lovgivning om dine rettigheder, når du bor et sted som Donekrogen. Både Børnerådet og Center for Døgnanbragte børn og unge har udviklet pjecer, som du kan hente her:


Et barn fortæller


Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup