top

Forældre på Donekrogen

På Donekrogen betragtes samarbejdet med forældre og det familiære netværk,
som afgørende nødvendigt for barnets trivsel og udvikling.

Fokus på at medinddrage forældre i beslutninger om barnets behandling

Meningen med samarbejdet er, at barnet og familien kan finde nye måder at kommunikere på, at udtrykke sig på,
at løse konflikter på, at reflektere på m.m., således at familiens samvær kan udvikles positivt.


Donekrogens samarbejde med forældre foregår på mange måder:

  • Ugentlig telefonisk kontakt med primærpædagog/afdelingsleder og/eller klasselærer/skoleleder.
  • Forældresamtaler med primærpædagog/afdelingsleder og/eller socialrådgiver
  • Opfølgningsmøder 2 x årligt, med sagsbehandler, primærpædagog, afdelingsleder, klasselærer/skoleleder, socialrådgiver m.fl.
  • Mødeaftaler efter behov, f.eks. netværksmøder
  • Skolehjem-samtaler 2 x årligt med klasselærer/skoleleder
  • Forældrerådsmøder 4 x årligt. Rådet består af 5 forældrerepræsentanter.
  • Forældremøde 1 x årligt for alle forældre

Blandt Donekrogens mange traditioner, er der årligt to festlige familiearrangementer: En julekomsammen med fælles spisning af god julemad og et sommerarrangement med fælles aktiviteter og grillmad.  

En forældre fortællerFamiliehus

Muligheder for familiesamvær: "Her kan man rigtig hygge...", eller "lave mad fra andre lande, det er min mor god til..."


I 2012 fik Donekrogen et nyt Familiehus.

Vi har indrettet det nye hus på hjørnet - det første hus, du støder på, når du kommer til Donekrogen.

Huset åbner muligheder for familiesamvær, hvor der er plads til mange forskellige aktiviteter.

Der er mulighed for, at man kan lave noget mad, bage en kage, brygge en kop kaffe osv.

Der er også mulighed for at se en god film, spille playstation, læse i en bog eller tage et godt 'gammeldaws' spil ludo!

Børnene er præsenteret for huset, og de har taget huset til sig med kommentarer som "her kan man rigtig hygge" - " så skal min mor lære at spille playstation", "kan man også lave mad fra andre lande, det er min mor god til".

Med det Familiehuset, er der mulighed for at tilbyde familierne aktiviteter, hvor man som familie kan få nogle gode oplevelser sammen, som er baseret på en bred vifte af aktiviteter.

Familiehuset er placeret lidt væk fra de øvrige huse, hvilket også giver mulighed for lidt mere fred og ro for de familier, der bruger Familiehuset.

Man kan endvidere overnatte i huset, idet der er 2 værelser med senge.

Et hus med mange muligheder...

Dagene og årets forløb på Donekrogen

Almindelige dage - anderledes dage - dage med traditioner...


De almindelige dage på Donekrogen

Godmorgen. Har du sovet godt? Der er morgenmad. Sådan starter hver morgen i Donekrogens huse. Så spises morgenmaden og der gøres klar til at gribe dagen an.

Herefter cykler nogle børn og unge af sted til folkeskolen i Jægerspris eller Frederikssund eller kører med bus til 10.klasses center, STU, gymnasium eller lign. I Frederikssund.

Andre børn og unge møder i Donekrogens skole kl. 8.30, hvor der er klasser fra 0- 10 kl.. Skoledagens længde afhænger af klassetrin. Efter skoletid er der tilbud om eftermiddagen the, frugt, brød o.a. i husene.

Alle børn og unges eftermiddage forløber forskelligt afhængig af den enkeltes alder og behov. Det kan enten dreje sig om indeliv med spil, leg, hygge, samtaler etc. – eller udeliv på trampolin, på parcourbane, på basket- eller fodboldbane, - eller det kan være løb på rulleskøjter, på løbehjul, eller på skateboard.

Nogle børn og unge deltager også i det lokale fritidsliv i Jægerspris, hvor de er en del af idrætsforeninger, de kommunale fritids- og ungdomsklubber, spejderlivet, sejlsportslivet osv..

Der hygges tit ved et bål og om vinteren bygges mange snemænd og snehuler.

I alle huse er der et værksted til mange typer af kreative muligheder. Aftensmaden er også et samlingspunkt og herefter foregår der igen forskellige aktiviteter, som giver mening for den enkelte. Sengetiderne er individuelle og børn samt unge kan have forskellige ritualer eller rytmer omkring det at gå til ro. Sengetiderne er også afhængige af alder og søvnbehov.


De anderledes dage på Donekrogen

Af og til arrangeres fælles ture i svømmehallen om vinteren eller strandture om sommeren. Om sommeren er ATV-banen i brug og om vinteren vises udvalgte film og der spises popcorn i Donekrogens mini-biograf.

Hist og pist er der særlige oplevelser med musik, teater og lignende.

Nogle gange arrangeres eller opstår der spontant mange aktiviteter på tværs af husene i form af håndbold- og fodboldkampe, dåseskjul og lignende.

Den første uge i skoleferien tager de enkelte huses børn og unge samt medarbejdere på en 5-7 dages tur – i en hytte eller et sommerhus – oftest et sted i Danmark. Forskellige ture i naturen med telte, soveposer og stormkøkken finder også sted, ligesom der arrangeres cykelture, kanoture, skiture og lignende.


Dage med traditioner på Donekrogen

Traditioner er forudsigelige og derfor er der mange af dem på Donekrogen. Traditioner styrker børn og unges liv, når de møder tilbagevendende festdage, som markerer årets og tilværelsens højdepunkter. Traditioner giver også sociale samlingsmuligheder og minder. De faste traditioner på Donekrogen er f.eks.:

På Donekrogen flages på fødselsdage og dagen markeres med gaver, sang, chokolade etc. og fødselaren er med til at planlægge aftenens menu og selve dagen.

I Donekrogens skole er der også en række traditioner, som disse er f.eks.:  I februar holdes fastelavn i Donekrogens skole med tøndeslagning, udklædning og fastelavnsboller. I maj deltages i idrætsstævnet på Orø og Donekrogen har allerede vundet mange medaljer og pokaler. I oktober deltages i Skolernes motionsløb.

En dag i april og en dag i oktober holdes en fælles udendørs arbejdsdag for alle børn, unge og voksne på Donekrogen. Det er en dag hvor der ryddes op, der køres væk, der klippes, der plantes, der vedligeholdes, der repareres, der spises fælles mad, der samarbejdes, der hygges, - der ordnes alt muligt, så Donekrogens udendørsmiljø fremstår pænt.

I juni afholdes sommerfest med diverse aktiviteter, underholdning samt grillmad, kaffe osv. Dagen er for alle børn, unge og forældre, søskende o.a. samt medarbejdere.

I december er der pyntet op til jul, der bages småkager, der pyntes juletræ, der spises julefrokost osv.

I starten af december afholdes julearrangement for alle Donekrogens børn, unge og forældre samt medarbejdere. Dagen byder på fremstilling af julepynt og juledekorationer og der spises juleknas og julemad i husene, hvor børnene og de unge bor.

På Donekrogen afholdes der traditionel juleaften, ligesom der afholdes nytårsaften, for de børn og unge som er på Donekrogen juleaften og nytårsaften.


Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup